پارسا گشت تهران واقع خیابان جلال آل احمد بین پل گیشا و پل آزمایش پ ۱۱۳ طبقه همکف

دارای سابقه فعالیت ۲۱ ساله مدیریتی در زمینه گردشگری تورهای ورودی و خروجی