چگونه با دفتر هواپیمایی قطر ایرویز تهران تماس بگیریم؟

هواپیمایی قطرایرویز  شنبه۸ صبح – ۴:۳۰ عصر یکشنبه۸ صبح – ۴:۳۰ عصر دوشنبه۸ صبح – ۴:۳۰ عصر سه‌شنبه۸ صبح – ۴:۳۰ عصر چهارشنبه۸ صبح – ...

ادامه مطلب

نمایندگی هواپیمایی

نمایندگی هواپیمایی در ایران چگونه است عنوان: نمایندگی هواپیمایی: نگاهی به وظایف، فرصت‌ها و چالش‌ها مقدمه: نمایندگی هواپیمایی یک شاخه...

ادامه مطلب